ஆண்டுக்கு ஆண்டு கூடி வரும் புவி வெப்ப மயம் – ஐநா சபையின் சுற்றுச்சூழல் பிரிவு வெளியிட்டுள்ள வீடியோ