ஆந்திராவை Hud Hud புயல் தாக்கியது. விசாகபட்டிணம் நகரில் பலத்த சேதம்