இந்திய பெருங்கடலில் மேலும் 10000 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவில் கனிமங்களை ஆய்வு செய்ய இந்திய அரசுக்கு சர்வதேச கடல் படுகை ஆணை குழு (International Sea Bed authority (ISA) அனுமதி

இந்திய அரசு ஏற்கனவே இந்திய பெருங்கடல் படுகையில் 75,000 சதர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் ஆழ்கடலில் கனிமங்கள் குவாரி செய்ய அனுமதி பெற்றுள்ளது. மேலும் 10000 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவில் இந்த அனுமதி கேட்;டு இந்திய அரசு சர்வதேச கடல் படுகை ஆணை குழுவிற்கு விண்ணப்பம் சமர்பித்தது. அதனை சர்வதேச ஆணை குழு அனுமதித்துள்ளது. ஏற்கனவே இதே போல் ஆழ்கடல் சுரங்க பணியில் சைனா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகள் ஏராளமான உரிமங்கள் பெற்று இறங்கி உள்ளன என்றும், எனவே இந்தியாவின் பாதுகாப்பையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த உரிமம் பெற வேண்டியது அவசியம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Source : http://www.newindianexpress.com/nation/Nod-for-Extra-Mining-in-Indian-Ocean-Bed/2014/03/20/article2119157.ece 

———

Nod for Extra Mining in Indian Ocean Bed

By Richa Sharma – NEW DELHI

Published: 20th March 2014 10:00 AM

Last Updated: 20th March 2014 10:00 AM

In line with its efforts to expand its footprint in the strategically important Indian Ocean, India has got a go-ahead from the International Seabed Authority (ISA) for exploration of minerals in another 10,000 sq km area in the South-West Indian Ocean.

New Delhi already has exploration rights in around 75,000 sq km area in the Indian Ocean.

The Union Ministry of Earth Sciences has submitted an application with the ISA, a UN body that administers mineral resources in the international seas and regulates deep-sea mining activities, for getting exploration rights in 10,000 sq km area.

According to ministry sources, the proposal was cleared by the ISA at its meeting last month and now it will be submitted before the UN Assembly in July for a final approval.

New Delhi had made a similar representation to  the Jamaica-headquartered ISA in July. “We got the ISA approval for exploration rights in 10,000 sq km area in South-West India Ocean and now it will go to the UN Assembly for final approval,” the sources said adding that following the ISA clearance the rest was now just a formal process.

In 2002, India had got exploration licence for polymetallic nodules, which apparently contain many valuable minerals such as copper, zinc, gold, silver and nickel, in the central Indian Ocean.

The licence is set to expire in 2017 and New Delhi is in trying to assess whether it needs to get the same renewed. Having a hold in the South-West Indian Ocean is also important to India from the security point of view since China already has its presence in the key ocean waters.

Beijing  along with the other Western countries was among the first few countries to have got licences to explore the mineral-rich Indian Ocean in 2001.

Infact, China has exploration rights for minerals in the North-East Pacific and South-West Indian Ocean. The offshore exploration of minerals is of utmost importance to countries like India and China since the mineral resources on land are fast-depleting.

Nod for Extra Mining in Indian Ocean Bed 

 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.