கன்னியாகுமரியில் கடல் அலையால் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட ஜீப்.