தாது மணல் எடுப்பதால் மீன்பிடி தொழிலில் பாதிப்பு இல்லை – மீனவர் சங்கம்